چشم‌انداز شرکت پتروشیمی ایلام در افق 5 ساله به قرار ذيل مي باشد:

                                              سودآوری پایدار، پیشرو در ارائه محصولات متنوع ، سرآمد در تولید مستمر و ایمن