شماره: 1107
1401/03/18
با مالکیت پتروشیمی ایلام
با مالکیت پتروشیمی ایلام

چوار ۶۵ ثبت تجاری شد

محصول استراتژیک و راهبردی DMDS CHAVAR65 با مالکیت شرکت پتروشیمی ایلام ثبت تجاری شد.

ثبت تجاری این محصول در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۱ خرداد۱۴۰۱ منتشر شد.
مطالعات محصول فرایندی دی‌ام‌دی‌اس چوار ۶۵ در انتهای سال ۹۹ در‌ واحد گوگردزدایی آغاز و پس از طی آزمایشات مختلف و کسب مجوز از شرکت‌های معتبر داخلی در ابتدای سال ۱۴۰۰ به تولید رسمی رسید.
این محصول که برای نخستین بار در ایران به تولید رسید، کشور را از واردات DMDS بی‌نیاز نمود و از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند.
نامگذاری دی‌ام‌دی‌اس به نام شهدای چوار ۶۵ با ابتکار مهندس حسن نجفی‌سمنانی مدیر‌عامل شرکت و در‌ راستای تکریم و بزرگداشت مقام و‌منزلت شهدای زمین فوتبال چوار انجام شد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام
حق انتشار محفوظ است ©