شماره: 1180
1401/08/29
اختصاص۲۲۰ لیتر آب در ثانیه به پتروشیمی ایلام
اختصاص۲۲۰ لیتر آب در ثانیه به پتروشیمی ایلام

با انعقاد تفاهم‌نامه شرکت پتروشیمی ایلام با آب و فاضلاب استان ،از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری ایلام ۲۲۰لیتر در ثانیه آب به این صنعت اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی ایلام، این تفاهم نامه بیست و نهم آبان‌ماه در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست در تهران در ۶ بند و دو نسخه به امضای سیدغلامحسن گرشاسبی؛ مدیرعامل پتروشیمی ایلام و پرویز ناصری؛ مدیرعامل آب و فاضلاب استان ایلام رسید.
از جمله تعهدهای طرفین ارسال نمونه آب تصفیه شده به آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت توسط شرکت آب و فاضلاب استان، ارائه نتیجه کمی و کیفی آب تصفیه شده تعهدات شرکت پتروشیمی ایلام، همکاری واحد آب مجتمع جهت دریافت آب تصفیه شده، ایجاد کارگروه تخصصی آب و ایجاد خط انتقال جدید از محل تصفیه خانه تا شرکت پتروشیمی ایلام می‌باشد.

امضای تفاهم نامه برای هیچکدام از طرفین تعهد حقوقی و مالی خاصی ایجاد نخواهد کرد و توافقات آتی در قالب قرارداد جداگانه تعریف و تعیین خواهد شد.

حق انتشار محفوظ است ©