چهارشنبه, 4 مهر 1397
عنوان : اطلاعیه تغییرات و اصلاحیه مناقصه شماره ILPC-97/001 خدمات خودرویی
کد خبر : ۲۱۵۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ 
ساعت : ۱۲:۵۴:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اطلاعیه شماره 1 مربوط به تغییرات و اصلاحیه مناقصه شماره ILPC-97/001 خدمات خودرویی

 

بدینوسیله جهت شفاف سازی و لزوم به توضیحات بیشتر، تغییرات مناقصه شمارهILPC-97/001 مربوط به خدمات خودرویی سبک و سنگین جهت اطلاع مناقصه گران و جایگزین نمودن برگ های جدید پیوستی با برگ های قبلی اسناد مناقصه ارائه می گردد. کلیه مناقصه گران ملزم به تایید (مهر و امضاء) برگ فوق و برگ های جداول اصلاحی می باشند.

1-جدول پیشنهاد قیمت مزدا دو کابین 12 ساعته 7 روز کار مربوط به( ردیف 7 جدول آنالیز قیمت صفحه 11).

2-تغییر و جایگزینی جدول پیوستی به جای جدول صفحه 19 مربوط به نیسان دو کابین( کاپرا/پیکاپ). (ردیف 9 جدول آنالیز قیمت صفحه11).

3-جایگزینی جدول پیوستی به جای جدول صفحه 23 مربوط به پیشنهاد قیمت اتوبوس و مینی بوس ها.( ردیف 13 الی 16 جدول آنالیز قیمت صفحه 11).

4- آخرین مهلت تحویل اسناد از تاریخ  ( 16/02/97)  به تاریخ  ( 19/02/97)  تا ساعت 16:00  تغییر می یابد.

5-کلیه مناقصه گران موظفند نسبت به پیگیری و بازدید از تغییرات و شرایط مناقصه تا آخرین مهلت تحویل اسناد اطلاع حاصل نموده و با مد نظر قرار دادن آن در قیمت پیشنهادی خود کلیه  برگه های مربوط به  آخرین تغییرات را با تایید و به پیوست اسناد مناقصه تحویل نمایند.

 

 

 

 

رديف

نوع خودرو

تعداد مورد نياز

واحد

مقدار متوسط کارکرد ماهيانه

بهاي واحد

مبلغ پيشنهادي براي متوسط کارکرد ماهانه هر دستگاه  (ريال )

مبلغ پيشنهادي براي متوسط کارکرد ماهانه کل  دستگاه ‌ها (ريال )

جمع مبلغ پيشنهادي براي مدت يکسال (ريال )

خودرو وانت دوکابين (مزدا )  به صورت 12 ساعته 7 روز کار در هفته و با راننده

2

 

شرح کار

حضور در مجتمع پتروشيمي ايلام يا محل ماموريت بصورت 12 ساعته و 7 روز کار در هفته  مطابق شرح کار اعلامی از طرف کارفرما و سرویس دهی تا شعاع 50 کیلومتری

ساعت کارکرد

366

 

 

 

 

-

اضافه کار (میانگین محاسبه شده در ماه برای هر خودرو )

ساعت

10

 

 

 

 

-

قیمت پیشنهادی پیمانکار در ماموریت های مسیر خط لوله از محل مجتمع تا ایستگاه پیاز آباد (به ازای هر ماموریت )

تعداد

2

 

 

 

 

-

انجام سرويس از ايلام / مجتمع پتروشيمي ايلام به ساير نقاط کشور و بالعکس( ماموریت برون شهری )

کیلومتر

500

 

 

 

 

مجموع مبالغ پيشنهادي  طبق رديفهاي شرح کار براي کارکرد هر دستگاه

 

 

 

 

- پرداخت به خودروهاي وانت  مزدا دو کابين بصورت ساعت کارکرد محاسبه ميگردد .

- خودروهاي مذکور بايستي با راننده در اختيار کارفرما  قرار گيرد .

- مدل کلیه خودرو های مزدا دو کابین بایستی 94 و بالاتر باشد .

- هزينه غذا و اسکان در ماموريت‌هاي برون شهري به عهده پیمانکار می باشد.ماموریت خط لوله از سرابله تا ایستگاه پیاز آباد که به صورت پیشنهاد قیمت مبلغ  فیکسی  ثابت می باشد تردد و توقف کلیه ایستگاهها در طول ماموریت را شامل میشود .مبنای محاسبه فاصله بین شهرها در ماموریت های برون شهری نزدیکترین مسیر، بر اساس نقشه های شرکت گوگل و ترجیحاً فاصله یاب سایت  WWW.Bahesab.ir  میباشد.

 

 


رديف

نوع خودرو

تعداد مورد نياز

واحد

مقدار متوسط کارکرد ماهيانه

بهاي واحد

مبلغ پيشنهادي براي متوسط کارکرد ماهانه هر دستگاه  (ريال )

مبلغ پيشنهادي براي متوسط کارکرد ماهانه کل  دستگاه ‌ها (ريال )

جمع مبلغ پيشنهادي براي مدت يکسال (ريال )

خودرو وانت نیسان دو کابین (کاپرا/پیکاپ ) به صورت 12 ساعته 7 روز کار در هفته  و با راننده

2

 

شرح کار

حضور در مجتمع پتروشيمي ايلام يا محل ماموريت و یا مسیر خط لوله اتیلن  بصورت 12 ساعته و 7 روز کار در هفته مطابق با نظر کارفرما   

ساعت کارکرد

366

 

 

 

 

-

اضافه کار (میانگین محاسبه شده در ماه برای هر خودرو )

ساعت

10

 

 

 

 

مجموع مبالغ پيشنهادي  طبق رديفهاي شرح کار براي کارکرد هر دستگاه

 

 

 

 

 

- پرداخت به خودروهاي وانت دو کابین (کاپرا / پیکاپ ) بصورت ساعت کارکرد  محاسبه ميگردد .

- خودروهای مذکور با راننده جهت استفاده در واحد حراست خط لوله اتیلن در اختیار کارفرما قرار گیرند . هزینه غذای رانندگان خط لوله اتیلن به عهده پیمانکار میباشد .

- مدل کليه خودرو‌هاي مذکور  بايستي 94 و بالاتر و مجهز به ترمز اي بي اس و کیسه هوای ایمنی باشد .

- هزینه سوخت خودروهای مذکور به عهده پیمانکار میباشد .

 

رديف

نوع خودرو

بر اساس ساعت کارکرد در هفته

تعداد خودرو

متوسط ميزان کارکرد ماهانه هر دستگاه

بهای هر واحد

مبلغ پيشنهادي ماهانه جهت هر دستگاه  (ريال )

جمع ماهانه کل دستگاهها (ريال )

جمع کل در مدت يکسال (ريال )

1

اتوبوس 12 ساعته 5 روز کار در هفته     (22 روز کار در ماه )

3

264 ساعت

 

 

 

 

2

اتوبوس 14 ساعته 7 روز کار در هفته

(30.5 روز کار در ماه )

1

396 ساعت

 

 

 

 

-

اضافه کار (میانگین محاسبه شده در ماه برای اتوبوس )

4

10

 

 

 

 

3

ميني بوس 12 ساعته 6 روز کار در هفته (26 روز کار در ماه )

5

312 ساعت

 

 

 

 

-

اضافه کار (میانگین محاسبه شده در ماه برای مینی بوس 12 ساعته  )

5

10

 

 

 

 

4

ميني بوس 14 ساعته 7 روز کار در هفته (30،5 روز کار در هفته )

6

427 ساعت

 

 

 

 

جمع کل مبلغ خودروهاي مینی بوس و اتوبوس در یکسال  به ریال :

 

-    تعداد خودروهاي ذکر شده در جداول فوق ، صرفاً جهت تعيين سقف مبلغ پيمان بوده و مبالغ پرداختي به پيمانکار با توجه به تعداد و نوع خودروهاي درخواستي خواهد بود . پيمانکار از حيث افزايش و يا کاهش تعداد خودروها حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت .

-    کارکرد اتوبوس ردیف 2 در روزهای جمعه 8 ساعت خواهد بود . مبلغ قابل پرداخت بر اساس نسبت ساعات کارکرد درخواستی کارفرما به ساعات موظفی محاسبه میشود .

-    خودروهاي مذکور موظفند در ساعات در اختيار کارفرما ، کليه دستورات کارفرما (انجام هرگونه سرويس ) را اجرا نمايند . بديهي است که از اين بابت پرداخت جداگانه اي صورت نخواهد گرفت . مگر اينکه در ساير مندرجات پيمان به صراحت اشاره شده باشد .

-    پيمانکار متعهد است کليه هزينه‌هاي مربوطه من جمله تهيه و توزيع البسه ، اقلام ايمني ، آزمايشات ، آموزش و آموزش دوره‌هاي ايمني و ... را در مبلغ پيشنهادي خود لحاظ نمايد .

-    مدل اتوبوس‌ها و ميني بوس‌ها بايستي 90 و بالاتر و مجهز به کولر باشد. اتوبوسهای فوق الذکر باید از نوع ولو بی 9-9700 و یا اسکانیا یا مان و یا بنز 0500 باشد .

-    ماموريت روزانه خارج از استان اتوبوس و مینی بوس  بر اساس نرخ اعلام شده سازمان اتوبوسراني (انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل مسافر) محاسبه و پرداخت مي‌گردد .ودر زمان اعزام خودروها به ماموریت کارکرد روزانه قابل پرداخت نمی باشد.پیمانکار موظف است در صورت نیاز به اتوبوس و مینی بوس جهت ماموریت های برون شهری نسبت به تامین آنها خارج از تعداد اتوبوسهای پیمان اقدام نماید.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0