پنج‌شنبه, 2 اسفند 1397
مشخصات عمومی
کد: ILPC-97/006 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه شماره : ILPC-97/006 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت پتروشيمي ايلام اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 29/10/1397 مهلت دریافت اسناد: 07/11/1397
مهلت تحويل پیشنهادات: 13/11/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 29/11/1397
تاریخ انقضاء: 30/11/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0