شنبه, 17 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۶:۵۵:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ 
  • کد خبر : ۲۲۷۸
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد اجراي پروژه سامانه انتقال آب از سد شهداي ايلام (سد گلال) به مجتمع پتروشيمي ايلام را در قالب قراردادEPCC (طراحي، خريد، ساختمان، نصب و راه اندازي)، به پیمانکاران واجد شرایط گواهی نامه صلاحیت رتبه طرح و ساخت پایه دو و یا بالاتر در رشته آب ويا مشارکت پیمانکاران حداقل پایه سه در رشته آب (آب و فاضلاب) به همراه مشاور پایه دو تاسیسات آب و فاضلاب يا پايه دو آبياري وزهكشي، واگذار نماید. لذا علاقمندان واجد شرایط می توانند اسناد ارزیابی کیفی را از تاریخ 15/10/98 لغایت 18/10/98، در لینک ذیل دریافت نمایند
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد اجراي پروژه سامانه انتقال آب از سد شهداي ايلام (سد گلال) به مجتمع پتروشيمي ايلام را در قالب قراردادEPCC (طراحي، خريد، ساختمان، نصب و راه اندازي)، به پیمانکاران واجد شرایط گواهی نامه صلاحیت رتبه طرح و ساخت پایه دو و یا بالاتر در رشته آب ويا مشارکت پیمانکاران حداقل پایه سه در رشته آب (آب و فاضلاب) به همراه مشاور پایه دو تاسیسات آب و فاضلاب يا پايه دو آبياري وزهكشي، واگذار نماید. لذا علاقمندان واجد شرایط می توانند اسناد ارزیابی کیفی را از تاریخ 15/10/98 لغایت 18/10/98، در لینک ذیل دریافت نمایند.
امتیاز :  ۳.۲۵ |  مجموع :  ۴

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0