پنج‌شنبه, 10 مهر 1399
  • ساعت : ۱۳:۶:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ 
  • کد خبر : ۲۲۹۰
مناقصه واگذاری خدمات عملیات انبارهای مركزی ، محصول و بارگیری
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد واگذاری خدمات عملیات انبارهای مرکزی ، محصول و بارگیری خود را را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی شماره : ILPC-98/008 شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد واگذاری خدمات عملیات انبارهای مرکزی ، محصول و بارگیری خود را را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق وب سایت پتروشیمی ایلام به نشانی: www.ilampetro.com اقدام و پیشنهادات خود را درمهلت مقرر به نشانی ذیل الذکر بصورت حضوری ارائه نمایند. تهران- میدان شیخ بهائی- پلاک 18 – ساختمان رایان ونک- طبقه پنجم- واحد 507 شماره های تماس جهت کسب اطلاعات: 5-08433360782 شرکت پتروشیمی ایلام واحد عملیات انبار: به شماره داخلی 4255 . توجه: آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکت قیمت در حضور مناقصه گران راس ساعت 10 صبح مورخ 26/12/1398در محل فوق الذکر خواهد بود. ضمناً شرکت پتروشیمی ایلام در قبول يا رد هر يك از مناقصه گران و یا پيشنهادهای ارائه شده بدون ذکر هیچ گونه توضیح و دلیل مختار می باشد. روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام