پنج‌شنبه, 10 مهر 1399
  • ساعت : ۱۵:۴۵:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ 
  • کد خبر : ۳۳۱۱
مناقصه واگذاری باقیمانده سیویل وساختمانی در مجتمع پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد واگذاري اجرای کارهای باقیمانده سیویل و ساختماني در سطح مجتمع پتروشیمی ایلام را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

 


 

بسمه تعالی

 

  آگهی مناقصه عمومی

مناقصه شماره : ILPC-99/004

 

شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد واگذاري اجرای کارهای باقیمانده سیویل و ساختماني در سطح مجتمع پتروشیمی ایلام را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط  دعوت می گردد نسبت به ارسال روزمه و اسناد و مدارک مرتبط با نوع مناقصه را از طریق پست سفارشی به نشانی زیر اقدام نمایند.

ایلام، چوار، مجتمع پتروشیمی ایلام-  کد پستی: 6936159700  ، امور پیمان ها

شماره تلفنهای تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 5-08433360782 شرکت پتروشیمی ایلام و واحد امور قراردادها : به شماره داخلی 2435

توجه: آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به پست جهت ارسال به صورت پست پیشتاز دو قبضه سفارشی،  لغایت پایان وقت اداری مورخ 27/02/1399 خواهد بود.

 

کلیه هزينه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

                                                              روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0