پنج‌شنبه, 10 مهر 1399
  • ساعت : ۱۰:۲۱:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ 
  • کد خبر : ۳۳۱۹
آگهی مزایده شماره ILPC-99-1
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد ضایعات فرآیندی( تحویل درب مجتمع پتروشیمی ایلام) را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق شرایط شرکت در مزایده به آدرس WWW.ILAMPETRO.COM بخش مناقصات و مزایده, مراجعه نمایند
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد ضایعات فرآیندی( تحویل درب مجتمع پتروشیمی ایلام) را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق شرایط شرکت در مزایده به آدرس WWW.ILAMPETRO.COM بخش مناقصات و مزایده, مراجعه نمایند. لازم به ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0