جمعه, 24 آبان 1398
مشخصات عمومی
کد: ILPC-97/005 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه مربوط به انبار و جابجایی محصول وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت پتروشيمي ايلام اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 08/08/1397 مهلت دریافت اسناد: 20/08/1397
مهلت تحويل پیشنهادات: 21/08/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 21/09/1397
تاریخ انقضاء: 22/09/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0