چهارشنبه, 7 فروردين 1398

گيرنده نامه وارد نشده است
جزئيات خود را اينجا بنويسيد


مزایده و مناقصه

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
97/007 مناقصه دو مرحله ای خدمات تامین نیروی انسانی وپشتیبانی عمومی شركت پتروشیمی ایلام مناقصه 19/12/139720/03/139818/01/139820/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0