يکشنبه, 26 خرداد 1398

گيرنده نامه وارد نشده است
جزئيات خود را اينجا بنويسيد


مزایده و مناقصه

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
ILPC-98/001آگهی مناقصه عمومی خدمات تامین وسائط نقلیه سبک و سنگین شرکت پتروشیمی ایلام مناقصه 08/03/139830/04/139825/03/139826/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
به شماره ILPC-98/001 آگهی مناقصه عمومی خدمات تامین وسائط نقلیه سبک و سنگین شرکت پتروشیمی ایلام مناقصه 09/03/139830/04/139825/03/139826/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0