اطلاعات ارتباطی دفتر مرکزی

آدرس

میدان ونک -  خیابان شیخ بهایی - پلاک ۱۸ - طبقه پنجم پتروشیمی ایلام

دورنگار

محل دفتر در نقشه
اطلاعات ارتباطی مجتمع

آدرس

ایلام، شهرستان چوار، کیلومتر 5 جاده حاج بختیار
مجتمع پتروشیمی ایلام

 

تلفن

تلفن 3839-084

دورنگار

0843-2723953

پست الکترونیک

info@ilampetro.com

محل مجتمع در نقشه
فرم تماس با ما
Loading