داود جعفری فر

نام : داود جعفری فر

سمت : مدیرعامل

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

بهزاد یاری

نام : بهزاد یاری

سمت : رئیس مجتمع

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

فرشید ابراهیم پور

نام : فرشید ابراهیم پور

سمت : مدیرمنابع انسانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

علیرضا معراجی

نام : علیرضا معراجی

سمت : رئیس روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد جامعه شناسی/مدیریت

حسین نیستانی

نام : حسین نیستانی

سمت : مدیر بازرگانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مسلم کمالوند

نام : مسلم کمالوند

سمت : معاون رئیس مجتمع

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

علیرضا حیدری زادی

نام : علیرضا حیدری زادی

سمت : رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سعید رحیم زاده

نام : سعید رحیم زاده

سمت : مدیر طرح ها و پروژه های اجرایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مهدی میرزایی

نام : مهدی میرزایی

سمت : مدیر بهره برداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

محمود جاور

نام : محمود جاور

سمت : رئیس توسعه محصول، فناوری و نوآوری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها