چشم‌انداز شرکت پتروشیمی ایلام در افق 5 ساله به قرار ذيل مي باشد:

 

سودآوری پایدار، پیشرو در ارائه محصولات متنوع ، سرآمد در تولید مستمر و  ایمن

 

پتروشیمی ایلام تولید کننده محصولات الفینی و پلی الفینی، در راستای کسب رضایت ذی نفعان از طریق توسعه زنجیره ارزش، ایجاد مزیت رقابتی پایدار با مدیریت بهینه منابع، رعایت الزمات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی و توجه به مسئولیتهای اجتماعی حرکت می نماید.