فروش ضایعات فلزی و آهن آلات

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات،در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مزایده، ضایعات فلزی و آهن آلات خود را به مزایده بگذارد.

فروش ضایعات فلزی  و آهن آلات
فروش ضایعات چوبی و پالت چوبی

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات،در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مزایده، ضایعات چوبی و پالت چوبی خود را به مزایده بگذارد.

فروش ضایعات چوبی و پالت چوبی
فروش فروش اقلام تأسيساتي منازل سازماني شركت پتروشيمي ايلام

موضوع مزایده: فروش فروش اقلام تأسيساتي منازل سازماني شركت پتروشيمي ايلام شامل چیلیر جذبی، برج خنک کننده ، بویلر آب گرم ، مشعل گاز سوز ، سختی گیر رزینی ، فن کوئل زمینی ، بوستر پمپ آب و ...

فروش فروش اقلام تأسيساتي منازل سازماني شركت پتروشيمي ايلام
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش CFO مخازن آبدانان

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مزایده، فروش CFO مخازن آبدانان تولیدی خود را به مزایده بگذارد.

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش CFO مخازن آبدانان
فروش انواع بشکه های ضایعاتی

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مزایده، فروش انواع بشکه های ضایعاتی خود را به مزایده بگذارد.

فروش انواع بشکه های ضایعاتی
شيرين سازي سالانه مقدار 16هزار تن تا 160 هزار تن محصول خامC5+

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مزایده، سالانه مقدار 16 هزار تن تا 160 هزار تن محصول خام C5+ شیرین سازی نماید.

شيرين سازي سالانه مقدار 16هزار تن تا 160 هزار تن محصول خامC5+
فروش هگزان ضایعاتی و الیگومر مطابق شرح و مشخصات مندرج در اسناد مزایده

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد هگزان ضایعاتی و الیگومر خود را به شرح جدول ذیل و طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده در قالب مزایده عمومی بفروش برساند.

فروش هگزان ضایعاتی و الیگومر مطابق شرح و مشخصات مندرج در اسناد مزایده
آگهی تجدید مزايده عمومی فروش هگزان ضایعاتی و الیگومر مطابق شرح و مشخصات مندرج در اسناد مزایده

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد هگزان ضایعاتی و الیگومر خود را به شرح جدول ذیل و طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

 آگهی تجدید مزايده عمومی فروش هگزان ضایعاتی و الیگومر مطابق شرح و مشخصات مندرج در اسناد مزایده
فروش هگزان ضایعاتی و الیگومر مطابق شرح و مشخصات مندرج در اسناد مزایده (تجدید)

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد هگزان ضایعاتی و الیگومر خود را به شرح جدول ذیل و طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

 فروش هگزان ضایعاتی و الیگومر مطابق شرح و مشخصات مندرج در اسناد مزایده  (تجدید)
فروش اقلام مازاد تاسیسات موتور خانه مجتمع مسكوني شركت پتروشيمي ايلام

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد اقلام مازاد تاسیسات موتور خانه مجتمع مسكوني خود را طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده در قالب مزایده عمومی بفروش برساند

فروش اقلام مازاد تاسیسات موتور خانه مجتمع مسكوني شركت پتروشيمي ايلام
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها