اطلاعات ارتباطی دفتر مرکزی

آدرس

میدان ونک -  خیابان شیخ بهایی - پلاک ۱۸ - طبقه پنجم پتروشیمی ایلام

دورنگار

محل دفتر در نقشه
اطلاعات ارتباطی مجتمع

آدرس

ایلام، شهرستان چوار، کیلومتر 5 جاده حاج بختیار
مجتمع پتروشیمی ایلامتلفن 3839-084

تلفن

دورنگار

پست الکترونیک

محل مجتمع در نقشه
فرم تماس با ما
Loading