عمليات تکمیل اجرای دیوار جنوبی منازل مسکونی پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد به منظور عمليات اجرای دیوار ضلع جنوبی منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام به صورت فهرست بها به شرح ذیل اقدام نمایند. لذا مستدعی است آن شرکت محترم نسبت به مطالعه دقیق اسناد ذیل و ارائه پیشنهاد قیمت در زمان مقرر در پاکت م...
چهارشنبه، 19 مرداد 1401 - 09:20
انجام پروژه اجرای لوله مسی کولر گازی(اسپلیت ها) 42 واحدی بلوک3 A منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد به منظور انجام پروژه اجرای لوله مسی کولر گازی(اسپلیت ها) 42 واحدی بلوک3 A منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام به صورت استعلام به شرح ذیل اقدام نمایند. لذا مستدعی است آن شرکت محترم نسبت به مطالعه دقیق اسناد ذیل و ارائه پی...
ﺳﻪشنبه، 04 مرداد 1401 - 10:05
انجام پروژه اجرای لوله مسی کولر گازی(اسپلیت ها) 28 واحدی بلوک1 B منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد به منظور انجام پروژه اجرای لوله مسی کولر گازی(اسپلیت ها) 28 واحدی بلوک1 B منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام به صورت استعلام به شرح ذیل اقدام نمایند. لذا مستدعی است آن شرکت محترم نسبت به مطالعه دقیق اسناد ذیل و ارائه پی...
ﺳﻪشنبه، 04 مرداد 1401 - 10:03
انجام عملیات طراحی واجرای پروژه لوله کشی گاز   42 واحدی بلوکA3 مجتمع مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد به منظور انجام پروژه لوله کشی گاز 42 واحدی بلوک2 A مجتمع مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام به صورت استعلام به شرح ذیل اقدام نمایند. لذا مستدعی است آن شرکت محترم نسبت به مطالعه دقیق اسناد ذیل و ارائه پیشنهاد قیمت در زمان مقرر...
ﺳﻪشنبه، 04 مرداد 1401 - 10:01
انجام عملیات طراحی واجرای پروژه لوله کشی گاز   42 واحدی بلوکB1 مجتمع مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد به منظور انجام پروژه لوله کشی گاز 42 واحدی بلوکB1 مجتمع مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام به صورت استعلام به شرح ذیل اقدام نمایند. لذا مستدعی است آن شرکت محترم نسبت به مطالعه دقیق اسناد ذیل و ارائه پیشنهاد قیمت در زمان مقرر ...
ﺳﻪشنبه، 04 مرداد 1401 - 09:57
عمليات تعمیر و رفع نواقصات کامل کارهای برقی بلوکهای B1,B2,B3 منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد واگذاری عمليات تعمیر و رفع نواقصات کامل کارهای برقی بلوکهای B1,B2,B3 منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام را از طریق استعلام عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه، 13 تیر 1401 - 16:31
عمليات تعمیر و رفع نواقصات کامل کارهای برقی بلوک A3 منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد واگذاری عمليات تعمیر و رفع نواقصات کامل کارهای برقی بلوک A3 منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام را از طریق استعلام عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه، 13 تیر 1401 - 16:30
واگذاری خدمات اجرای کامل کمد و کابینت مربوط به بلوک A3 منازل مسکونی پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد واگذاری خدمات اجرای کامل کمد و کابینت مربوط به بلوک A3 منازل مسکونی پتروشیمی ایلام را از طریق استعلام عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه، 13 تیر 1401 - 16:29
: عمليات تعمیر و رفع نواقصات کامل همراه با آب بندی و تست و تعویض لوله ها و اتصالات معیوب سیستم فاضلاب وهمچنین تغییر لوله کشی سیستم گرمایشی از چیلر به پکیج و رادیاتور ،مربوط به بلوک های B1,B2,B3
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد واگذاری عمليات تعمیر و رفع نواقصات کامل همراه با آب بندی و تست و تعویض لوله ها و اتصالات معیوب سیستم فاضلاب وهمچنین تغییر لوله کشی سیستم گرمایشی از چیلر به پکیج و رادیاتور ،مربوط به بلوک های B1,B2,B3 منازل مسکونی شرکت...
دوشنبه، 13 تیر 1401 - 16:27
عمليات تعمیر و رفع نواقصات کامل همراه با آب بندی و تست و تعویض لوله ها و اتصالات معیوب سیستم فاضلاب وهمچنین تغییر لوله کشی سیستم گرمایشی از چیلر به پکیج مربوط به بلوک  A3منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد واگذاری عمليات تعمیر و رفع نواقصات کامل همراه با آب بندی و تست و تعویض لوله ها و اتصالات معیوب سیستم فاضلاب وهمچنین تغییر لوله کشی سیستم گرمایشی از چیلر به پکیج مربوط به بلوک A3منازل مسکونی شرکت پتروشیمی ایلام را از ...
دوشنبه، 13 تیر 1401 - 16:26
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها