فراخوان استعلام: انجام عمليات لوله كشي گاز مجتمع مسكوني پتروشيمي ايلام
شركت پتروشيمي ايلام (سهامي خاص) واقع در استان ايلام در نظر دارد انجام عمليات لوله كشي گاز تعداد 42 واحد از مجتمع مسكوني واقع در ايلام را از طريق برگزاري استعلام به يك شركت معتبر واگذار نمايد
چهارشنبه، 07 اردیبهشت 1401 - 12:45
فراخوان استعلام: طراحي، تهيه ، ساخت و نصب كابينت و كمد ديواري
شركت پتروشيمي ايلام (سهامي خاص) واقع در استان ايلام در نظر دارد طراحي، تهيه ، ساخت و نصب كابينت و كمد ديواري 42 واحد مجتمع مسكوني شركت پتروشيمي ايلام را از طريق برگزاري استعلام به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط داراي تجربه كار واگذار نمايد
چهارشنبه، 07 اردیبهشت 1401 - 12:36
فراخوان استعلام: اجراي لوله مسي كولر گازي(اسپليت ها) مجتمع مسكوني شركت پتروشيمي ايلام
شركت پتروشيمي ايلام (سهامي خاص) واقع در استان ايلام در نظر دارد اجراي لوله مسي كولر گازي(اسپليت ها) مجتمع مسكوني واقع در ايلام را از طريق برگزاري استعلام به يك شركت معتبر واگذار نمايد
چهارشنبه، 07 اردیبهشت 1401 - 12:33
فراخوان استعلام: مديريت پيمان تكميل قسمتي از مجتمع مسكوني پتروشيمي ايلام
شركت پتروشيمي ايلام (سهامي خاص) واقع در استان ايلام در نظر دارد تكميل تعداد 42 واحد بهمراه محوطه سازي منازل مسكوني واقع در ايلام را به صورت مديريت پيمان از طريق برگزاري استعلام به يك شركت معتبرواگذار نمايد. بدين منظور از كليه شركت هاي معتبر و مجرب وا...
چهارشنبه، 07 اردیبهشت 1401 - 12:27