خريد خوراک (برش سبک نفتا)

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد خوراک مورد نیاز واحد الفین خود را مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری نمایند.

خريد خوراک (برش سبک نفتا)
انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات، ترانزیت،ورود موقت، مرجوعی، ترخیص کالا و سایر امور مربوطه

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات، ترانزیت، ورود موقت، مرجوعی، ترخیص کالا و سایر امور مربوطه با برآورد حدودی 30 میلیارد ریال را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار...

انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات، ترانزیت،ورود موقت، مرجوعی، ترخیص کالا و سایر امور مربوطه
خرید PARTS FOR YOKOGAWA D.C.S&SHUT DOWN SYSTEM

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد PARTS FOR YOKOGAWA D.C.S&SHUT DOWN SYSTEM مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

خرید PARTS FOR YOKOGAWA D.C.S&SHUT DOWN SYSTEM
مایع سازی هیدروژن گازی

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد جهت مایع سازی هیدروژن گازی مازاد بر نیاز خود به میزان تقریبی 20 تن در روز از طریق انتخاب پیمانکار واجد شرایط به صورت "ساخت- بهره برداری - واگذاری" از طریق برگزاری مناقصه عمومی ...

 مایع سازی هیدروژن گازی
خرید آمبولانس دیزلی (سوخت گازوئیلی ) بنزاسپرینتر316 هایروف تیپ B

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد یک دستگاه آمبولانس دیزلی (سوخت گازوئیلی) بنزاسپرینتر316 هایروف تیپ B مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری نمایند.

خرید آمبولانس دیزلی (سوخت  گازوئیلی ) بنزاسپرینتر316 هایروف تیپ B
خرید BROUN OVS,ISOLATING BARRIER

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد BROUN OVS,ISOLATING BARRIER مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند

 خرید BROUN OVS,ISOLATING BARRIER
واگذاری خدمات عملیات انبارش محصولات پلی اتیلن، بارگیری و انبارهای مرکزی

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد واگذاری خدمات عملیات انبارش محصولات پلی اتیلن، بارگیری و انبارهای مرکزی خود با برآورد حدودی 380 میلیارد ریال را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

واگذاری خدمات عملیات انبارش محصولات پلی اتیلن، بارگیری و انبارهای مرکزی
عملیات اجرایی پارک خطی شهر چوار از سمت ایوان

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد عملیات اجرایی پارک خطی شهر چوار از سمت ایوان به مساحت تقریبی 1000 مترمربع با برآورد حدودی 60 میلیارد ریال را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

عملیات اجرایی پارک خطی شهر چوار از سمت ایوان
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای hydraulic tube bundle extractor 45 ton مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد hydraulic tube bundle extractor 45 ton مورد نیاز خود مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای hydraulic tube bundle extractor 45 ton مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای BALANCER FOR LIQUID LINE 2 1/2" مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد BALANCER FOR LIQUID LINE 2 1/2" مورد نیاز خود مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای BALANCER FOR LIQUID LINE 2 1/2" مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها