طراحي، مهندسي، تامين تجهيزات و نصب و راه اندازي واحد سختی گیری آب خام شرکت پتروشیمی ایلام به روش رزین سدیمی

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد طراحي، مهندسي، تامين تجهيزات ، نصب و راه اندازي واحد سختی گیری آب خام به روش رزین سدیمی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

طراحي، مهندسي، تامين تجهيزات و نصب و راه اندازي واحد سختی گیری  آب خام شرکت پتروشیمی ایلام به روش رزین سدیمی
خرید 2600 تن هگزان

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه، 2600 تن هگزان مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید.

خرید 2600 تن هگزان
پروژه اجرای دیوار اطراف خيابان 14 متری،اجرای خيابان، جدول كشي ، پياده رو و محوطه سازی بلوک های تیپ B شرکت پتروشیمی ایلام

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد پروژه اجرای دیوار اطراف خيابان 14 متری، اجرای خيابان، جدول كشی، پياده رو و محوطه سازی بلوک های تیپ B را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار ...

پروژه اجرای دیوار اطراف خيابان 14 متری،اجرای خيابان،  جدول كشي ، پياده رو  و محوطه سازی بلوک های تیپ B  شرکت پتروشیمی ایلام
آگهی مناقصه عمومی خريد LPG

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد 75 هزار تن (75.000.000 کیلوگرم) خوراک LPG مورد نیاز واحد الفین خود را مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید.

آگهی مناقصه عمومی خريد LPG
تامین اقلام مورد نیاز تعمیرات واحد بسته بندی شرکت پتروشیمی ایلام

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه، اقلام مورد نیاز تعمیرات واحد بسته بندی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

 تامین اقلام مورد نیاز تعمیرات واحد بسته بندی شرکت پتروشیمی ایلام
خرید JUMBO TUBE SKID ( each skid contain 1044 kg Ethane)

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه، JUMBO TUBE SKID ( each skid contain 1044 kg Ethane) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید.

خرید  JUMBO TUBE SKID  ( each skid contain 1044 kg Ethane)
خرید مخازن جهت ذخیره سازی DMDS واحد SRU

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه ، خرید مخازن جهت ذخیره سازی DMDS واحد SRU مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید

خرید مخازن جهت ذخیره سازی DMDS واحد SRU
خرید مخازن جهت ذخیره سازی DMDS واحد SRU

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه، خرید مخازن جهت ذخیره سازی DMDS واحد SRU مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید.

خریدKSB PUMP TYPE:CENTRIFUGALNMBX 86-40-17STAGE WITH COM MECHANICAL SEAL

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه، خرید پمپ KSB PUMP TYPE:CENTRIFUGALNMBX 86-40-17STAGE WITH COM MECHANICAL SEAL مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریدا...

خریدKSB PUMP TYPE:CENTRIFUGALNMBX 86-40-17STAGE WITH COM MECHANICAL SEAL
خريد پالت چوبی

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد تعداد 330000 عدد پالت چوبی مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری نمایند

صفحه 1 از 10ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها